Soojus- ja külmatehnika optimaalse lahenduse leidmine on oluline igale energeetika-, tööstus- ja kaubandusettevõtjale.

Termodisain OÜ koostöö kliendiga, tehnoloogia valikust kuni käivitamiseni, tagab seatud eesmärgi saavutamise – olgu selleks madal kapitalikulu, kõrge töökindlus, kombineeritud kasutegur või …

Usaldusväärsus, kvaliteet ja innovatsioon on meie tegevuse märksõnadeks.